LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 12/06/2023 đến ngày 18/6/2023)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

12/6

(Sáng)

08h00: Chủ trì Làm việc với Phó Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam về cuộc thi The Asean Moot.

Phòng A.402

Làm việc tại Trường

08h30: Chủ trì Tiếp xã giao các giáo sư Đại học Washington, Hoa Kỳ tham gia giảng dạy 02 lớp học cho sinh viên chất lượng cao ủa Trường.

Phòng A.211

 

09h30:  Dự Buổi làm việc với Phó Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam về cuộc thi The Asean Moot.

Phòng A.402

08h00: Chủ trì Họp với Phòng Công tác sinh viên

Phòng A.207

 

09h30: Chủ trì Họp về dự thảo kế hoạch rà soát cập nhật chương trình đào tạo.

Phòng A.207

 

11h00: Họp bàn công tác phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế "Environmental Protection and Climate Change Policies and Law 2023: International and National Legislation Reaching Net-Zero Emissions - the Perspective of Developing Countries".

Phòng A.207

08h00: Họp làm việc với Phòng Công tác sinh viên.

TP: lãnh đạo Phòng CTSV, mời lãnh đạo phòng TCKT

Phòng A.207

 

08h30: Tiếp xã giao các giáo sư Đại học Washington, Hoa Kỳ tham gia giảng dạy 02 lớp học cho sinh viên chất lượng cao ủa Trường.

TP: đại diện lãnh đạo phòng HTQT, ĐTĐH và các giảng viên tham gia lớp học

Phòng A.211

 

09h30: Họp về dự thảo kế hoạch rà soát cập nhật chương trình đào tạo.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

08h00: Làm việc với Phó Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam về cuộc thi The Asean Moot.

TP: Ban Tổ chức cuộc thi (theo Quyết định); mời đại diện lãnh đạo Phòng TCKT và TS. Nguyễn Thị Anh Thơ – PTK PLTMQT.

Phòng A.402

 

11h00: Họp bàn công tác phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế "Environmental Protection and Climate Change Policies and Law 2023: International and National Legislation Reaching Net-Zero Emissions - the Perspective of Developing Countries".

TP: Trưởng đơn vi: Phòng QLKH&TSTC, Phòng TCKT, Khoa PLQT, Trưởng BM CPQT, GV. Trần THị Thuy Thủy, CV Đào Ánh Vân, Lương Thị Ngọc Tú.

Phòng A.207

CHIỀU

 

15h00:Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức

 Phòng: A.207

13h45: Họp Ban Tổ chức đón tiếp Đoàn Bộ trưởng BTP Cu-ba.

Phòng A.207

 

15h00:Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức

Phòng: A.207

15h00:Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức

Phòng: A.207

 

13h45: Họp Ban Tổ chức đón tiếp Đoàn Bộ trưởng BTP Cu-ba.

TP: Trưởng các đơn vị: Phòng HTQT, HCTH, TCKT, CTSV.

Phòng A.207

 

15h00: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức.

TP: Theo quyết định

Phòng: A.207

Thứ Ba

13/6

(Sáng)

08h00: Chủ tịch Hội đồng luận án của NCS.

Phòng A.207

08h00: Tiếp viên chức, người lao động

Phòng: A.205

09h15: Dự lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa HLU và Đại học Malaya (online)

Phòng A.402

08h30: Tập huấn công tác kiểm tra thi THPT 2023.

Phòng A.403

 

09h30: Họp Ban tổ chức Hội thảo trọng điểm “Giá trị lý luận, thực tiễn của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học chính trị - pháp lý hiện nay”

Phòng A.401

08h30: Tập huấn công tác kiểm tra thi THPT 2023.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.403

 

09h30: Họp Ban tổ chức Hội thảo trọng điểm “Giá trị lý luận, thực tiễn của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học chính trị - pháp lý hiện nay”

TP: Theo Quyết định

Phòng A.401

 

09h15: Dự lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa HLU và Đại học Malaya (online)

TP: Trưởng Phòng HTQT, QLKH&TSTC, Viện trưởng Viện LSS, PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân, TS. Nguyễn Thị Hồng Yến

Phòng A.402

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Nghe báo cáo về tình hình dự án cơ sở 2.

Phòng: A.207

 

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì Họp Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 (2022-2023) cho sinh viên các khóa 44,45,46 và 47

Phòng A.401

 

15h30: Nghe báo cáo triển khai công việc liên quan đến Trung tâm hỗ trợ người học.

Phòng A.207

14h00: Nghe báo cáo về tình hình dự án cơ sở 2

TP: Trưởng phòng  QT, TCKT;  đ/c Lê Thị Thu Hiền - PTP TCKT, Ban TV QLDA

Phòng A.207

 

14h00: Họp Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 (2022-2023) cho sinh viên các khóa 44,45,46 và 47

TP: Đại diện lãnh đạo các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng ĐTĐH, TCKT, Thanh tra; Giám đốc TTCNTT, Bí thư Đoàn trường; Phòng CTSV; Phân hiệu dự Họp trực tuyến.

Phòng A.401

 

15h30: Nghe báo cáo triển khai công việc liên quan đến Trung tâm hỗ trợ người học.

TP: P Quản trị, CTSV, QLKH (3 đơn vị chuẩn bị báo cáo)

Phòng A.207

Thứ Tư

14/06

(Sáng)

08h00: Họp Giao ban Thủ trưởng các đơn vị

Phòng A.402

 

08h00: Họp Giao ban Thủ trưởng các đơn vị

Phòng A.402

 

 

 

08h00: Họp Giao ban Thủ trưởng các đơn vị

Phòng A.402

09h00: Chia tay ông Axel Blaschke, Trưởng Đại diện Viện FES.

Phòng A.207

 

08h00: Họp Giao ban Thủ trưởng các đơn vị

Phòng A.402

 

08h00: Họp Giao ban Thủ trưởng các đơn vị

- Chúc mừng sinh nhật tháng 4,5,6,

- Trao giấy khen cho Trưởng đại diện Viện FES.

- Giao ban công việc

TP: Thủ trưởng các đơn vị, đại diện các tổ chức chính trị XH thuộc Trường; Trưởng các Bộ môn thuộc Khoa

Phòng A.402

 

09h00: Chia tay ông Axel Blaschke, Trưởng Đại diện Viện FES.

TP: Lãnh đạo Phòng HTQT, Điều phối viên Trung tâm PL Đức, đại diện lãnh đạo: Phòng ĐTĐH, Phòng QLKH&TSTC

Phòng A.207

CHIỀU

 

(Hoãn) 14h00: Họp Ban Soạn thảo Cuốn sách: “45 năm hình thành và phát triển của Trường Đại học Luật Hà Nội”.

Phòng A.401

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Họp nhóm thực hiện Đề tài cấp bộ nâng cao chất lượng đào tạo luật

Phòng A.207

 

(Hoãn) 14h00: Họp Ban Soạn thảo Cuốn sách: “45 năm hình thành và phát triển của Trường Đại học Luật Hà Nội”.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.401

 

14h00: Họp nhóm thực hiện Đề tài cấp bộ nâng cao chất lượng đào tạo luật

TP: Lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC, thành viên Đề tài, (Đ/c Trần Vũ  Hải Phó phòng QLKH&TSTC chuẩn bị)

Phòng A.207

Thứ Năm

15/6

(Sáng)

08h00: Chủ trì Hội thảo trọng điểm “Giá trị lý luận, thực tiễn của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học chính trị - pháp lý hiện nay”

Phòng A.402

08h00: Dự Hội thảo trọng điểm “Giá trị lý luận, thực tiễn của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học chính trị - pháp lý hiện nay”

Phòng A.402

08h00: Dự Hội thảo trọng điểm “Giá trị lý luận, thực tiễn của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học chính trị - pháp lý hiện nay”

Phòng A.402

 

08h00: Chủ tịch Hội đồng Bảo vệ luận án TS.

Phòng A.207

08h00: Dự Hội thảo trọng điểm “Giá trị lý luận, thực tiễn của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học chính trị - pháp lý hiện nay”

Phòng A.402

08h00: Dự Hội thảo trọng điểm “Giá trị lý luận, thực tiễn của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học chính trị - pháp lý hiện nay”

TP: Ban tổ chức Hội thảo, Ban Chấp hành Đảng bộ, Các tác giả có báo cáo, Chi ủy các Chi bộ; Khách mời và các thành phần theo Kế hoạch.

Phòng A.402

 

BVTS cấp Trường: Phòng A.207

CHIỀU

 

14h00: Tham dự sinh hoạt chuyên đề chi bộ khoa PLQT 

Phòng A.401

14h00: Sinh hoạt Chi bộ Phòng TCCB

Phòng A.207

 

18h30: Dự buổi chia tay ông Blaschke Nguyên Trưởng đại diện Viện FES.

Viện FES Hà Nội

 

(Hoãn) 14h00: Họp công tác chuẩn bị nhập học K48 nói riêng, các khóa mới nhập học nói chung.

Phòng A.402

14h00: Chủ trì Họp thương thảo hợp đồng với nhà thầu PM QLĐT và E-Office

Phòng: A.402

 

15h00: Họp về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho Đoàn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại tỉnh Phú Thọ.

Phòng A.402

(Hoãn) 14h00: Họp công tác chuẩn bị nhập học K48 nói riêng, các khóa mới nhập học nói chung.

TP: đại diện lãnh đạo, Phòng ĐTĐH, CTSV, TTCNTT, Quản trị, HCTH, Trung tâm TTTV, (Phòng ĐTĐH chuẩn bị kế hoạch nhập học)

Phòng A.402

 

14h00: Tham dự sinh hoạt chuyên đề chi bộ khoa PLQT 

Phòng A.401

 

14h00: Họp thương thảo hợp đồng với nhà thầu PM QLĐT và E-Office.

TP: TTCNTT, Phòng Quản trị, Phòng TCKT

Phòng: A.402

 

15h00: Họp về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho Đoàn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại tỉnh Phú Thọ.

TP: Đ/c Nguyễn Quang Tuyến; Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Quản trị, Phòng Tài chính - Kế toán, Trung tâm Công nghệ Thông tin; Trạm Y tế, Phòng Hành chính - Tổng hợp.

Phòng A.402

 

18h30: Dự buổi chia tay ông Blaschke Nguyên Trưởng đại diện Viện FES.

Viện FES Hà Nội

Thứ Sáu

16/06

(Sáng)

[hoãn] 08h30: Họp rút kinh nghiệm công tác tuyển dụng viên chức.

Phòng A.402

[hoãn] 08h30: Họp rút kinh nghiệm công tác tuyển dụng viên chức.

Phòng A.402

09h30: Dự Hội đàm giữa Bộ trưởng với Bộ trưởng Tư pháp Cu-ba.

 

 

[hoãn] 08h30: Họp rút kinh nghiệm công tác tuyển dụng viên chức.

Phòng A.402

 

[hoãn] 08h30: Họp rút kinh nghiệm công tác tuyển dụng viên chức.

Phòng A.402

08h30: Chủ trì họp Hội đồng xét hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội ho sinh viên chính quy VB1 học kỳ 2 năm học 2022-2023.

Phòng: A.207

 

10h00: Họp Ban Hậu cần chương trình Tập Huấn công tác chuyển đổi số và các hoạt động tập thể cho viên chức,người lao động của Trường năm 2023.

Phòng A.207

[hoãn] 08h30: Họp rút kinh nghiệm công tác tuyển dụng viên chức.

TP: Hội đồng tuyển dụng viên chức, Trưởng các đơn vị có viên chức được tuyển dụng, Trưởng các Ban: Ban đề, Ban sát hạch, Ban thư ký, Ban phục vụ.

Phòng A.402

08h30: Chủ trì họp Hội đồng xét hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội ho sinh viên chính quy VB1 học kỳ 2 năm học 2022-2023.

TP: đại diện lãnh đạo: các đơn vị quản lý sinh viên;  Phòng ĐTĐH, TCKT, Trưởng phòng Thanh tra, giám đố TTCNTT, Bí thư đoàn Trường (phân hiệu họp trự tuyến)

Phòng: A.207

 

10h00: Họp Ban Hậu cần chương trình Tập Huấn công tác chuyển đổi số và các hoạt động tập thể cho viên chức,người lao động của Trường năm 2023.

TP: Thường vụ Công đoàn Trường và theo Quyết định

Phòng A.207

 

BVTS cấp Trường: Phòng A.402

 

CHIỀU

17h00: Tiếp Bộ trưởng BTP Cu Ba.

Phòng: A.402

14h00: Báo cáo tiến độ thực hiện gói thầu thiết kế nội thất dự án cơ sở 2.

Phòng A.207

 

17h00: Chủ trì Tiếp Bộ trưởng BTP Cu Ba.

Phòng: A.402

14h00: Họp về tổ chức bế giảng cho sinh viên liên kết đào tạo K44

Phòng A.211

 

17h00:  Tiếp Bộ trưởng BTP Cu Ba.

Phòng: A.402

15h00: Họp nhóm thực hiện Đề tài của Tổng Liên đoàn lao động

Phòng A.401

 

17h00:  Tiếp Bộ trưởng BTP Cu Ba.

Phòng: A.402

 

 

14h00: Báo cáo tiến độ thực hiện gói thầu thiết kế nội thất dự án cơ sở 2.

TP: Trưởng: Phòng QT, TCKT, Tư vấn quản lý dự án, đơn vị thiết kế nội thất

Phòng A.207

 

14h00: Họp về tổ chức bế giảng cho sinh viên liên kết đào tạo K44

TP: Trưởng Phòng HCTH, HTQT, TCKT, QT, CTSV, điều phối viên chương trình, Mời Đại diện Trường Arizona tham dự

Phòng A.211

 

15h00: Họp nhóm thực hiện Đề tài của Tổng Liên đoàn lao động

TP: Nhóm thực hiện đề tài

Phòng A.401

 

17h00:  Tiếp Bộ trưởng BTP Cu- Ba.

TP: Đảng ủy, Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Trường; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, 30 sinh viên lớp CLC (Phòng HTQT chuẩn bị)

Phòng: A.402

Thứ Bảy

17/06

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

18/ 06

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU