LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

(Từ ngày: 19/06/2023 đến ngày 25/6/2023)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

19/6

(Sáng)

08h00: Chủ trì Hội đồng luận án Tiến sĩ

Phòng A.402

 

09h00: Tiếp xã giao Giáo sư Xuan Thao – Nguyen, Giám đốc Trung tâm Luật Châu Á, Đại học Washington 

Phòng A.211

08h30: Họp xét chọn thủ khoa tốt nghiệp Khóa 44 hình thức đào tạo chính quy văn bằng 1.

Phòng 401

08h30: Họp xét chọn thủ khoa tốt nghiệp Khóa 44 hình thức đào tạo chính quy văn bằng 1

TP: Đại diện Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn Thanh niên; Đại diện Lãnh đạo Phòng: Công tác sinh viên; Phòng Đào tạo đại học. Chủ tịch Hội sinh viên.

Phòng 401

 

09h00: Tiếp xã giao Giáo sư Xuan Thao – Nguyen, Giám đốc Trung tâm Luật Châu Á, Đại học Washington 

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng A.211

 

CHIỀU

14h00: Họp rút kinh nghiệm công tác tuyển dụng viên chức.

Phòng A.207

14h00: Họp rút kinh nghiệm công tác tuyển dụng viên chức.

Phòng A.207

 

14h00: Họp rút kinh nghiệm công tác tuyển dụng viên chức.

Phòng A.207

 

14h00: Buổi nói chuyện với giảng viên và sinh viên Nhà trường về  chủ đề “Các vấn đề pháp lý mới nổi liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI/trò chuyện GPT-4.

Phòng A.402

14h00: Họp rút kinh nghiệm công tác tuyển dụng viên chức.

Phòng A.207

 

14h00: Họp rút kinh nghiệm công tác tuyển dụng viên chức.

TP: Hội đồng tuyển dụng viên chức, Trưởng các đơn vị có viên chức được tuyển dụng, Trưởng các Ban: Ban đề, Ban sát hạch, Ban thư ký, Ban phục vụ.

Phòng A.207

 

14h00: Buổi nói chuyện với giảng viên và sinh viên Nhà trường về  chủ đề “Các vấn đề pháp lý mới nổi liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI/trò chuyện GPT-4

TP: Giảng. viên Khoa HCNN, Khoa PLQT, Khoa PLHS, Khoa PLDS, Khoa TMQT, Khoa NNPL, VLSS (mỗi đơn vị tối thiểu 03 giảng viên), 50 sinh viên theo Danh sách và các giảng viên, sinh viên quan tâm.

Phòng A.402

Thứ Ba

20/6

(Sáng)

 

 

08h00: Chủ tịch HĐ chấm luận án TS cấp Trường

Phòng A.402

 

10h30: Gặp mặt Cô Eri Kamiya Điều phối viên và cô Kanami Okabayashi giảng viên giảng dạy tiếng Nhật tại Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo luật Nhật Bản trước khi hết nhiệm kỳ về nước.

Phòng A.211

08h00: Họp về phần mềm quản lý đào tạo theo Quy chế đào tạo mới.

Phòng: A.401

 

09h00: Họp về tổ chức cho SV K46 đi học GDQP& AN.

Phòng: A.401

 

10h00: Họp BTC Lễ tốt nghiệp K44 và các lớp VLVH.

Phòng: A.401

 

08h00: Họp về phần mềm quản lý đào tạo theo Quy chế đào tạo mới.

TP: lãnh đạo Phòng ĐTĐH; Trung tâm CNTT.

Phòng: A.401

 

09h00: Họp về tổ chức cho SV K46 đi học GDQP& AN.

TP: Lãnh đạo các đơn vị: ĐTĐH; CTSV; Quản trị; TCKT; cán bộ QL khóa 46.

Phòng: A.401

 

10h00: Họp BTC Lễ tốt nghiệp K44 và các lớp VLVH

TP: Theo QĐ.

Phòng: A.401

 

10h30: Gặp mặt Cô Eri Kamiya Điều phối viên và cô Kanami Okabayashi giảng viên giảng dạy tiếng Nhật tại Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo luật Nhật Bản trước khi hết nhiệm kỳ về nước.

TP: Đại diện ĐSQ Nhật Bản tại Việt Nam; Lãnh đạo Phòng HTQT, đại diện lãnh đạo phòng ĐTĐH; toàn bộ giảng viên của Trung tâm; chuyên viên phòng HTQT

Phòng A.402

 

09h30: Gặp mặt và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với các thí sinh trúng tuyển kì tuyển dụng 2022.

Chủ trì: Phòng TCCB.

Phòng A.1104

CHIỀU

14h00: Họp Thường vụ Đảng uỷ.

Phòng A.207

 

15h00: Họp Đảng uỷ.

Phòng A.207

14h00: Họp Thường vụ Đảng uỷ.

Phòng A.207

 

15h00: Họp Đảng uỷ.

Phòng A.207

14h00: Họp Thường vụ Đảng uỷ.

Phòng A.207

 

15h00: Họp Đảng uỷ.

Phòng A.207

14h00: Họp Thường vụ Đảng uỷ.

Phòng A.207

 

15h00: Họp Đảng uỷ.

Phòng A.207

 

 

14h00: Họp Thường vụ Đảng uỷ.

TP: Đảng uỷ viên.

Phòng A.207

 

15h00: Họp Đảng uỷ.

TP: Đảng uỷ viên.

Phòng A.207

Thứ Tư

21/06

(Sáng)

08h00: Gặp mặt chúc mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6

Phòng A.402

 

09h00: Hội nghị tổng kết công tác xây dựng và sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần

Phòng A.402

08h00: Gặp mặt chúc mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6

Phòng A.402

 

10h00: Báo cáo 2 gói XL4, XL10 Dự án Cơ sở 2

Phòng A.207

 

11h00: Họp Ban giám hiệu về công tác chuẩn bị gặp mặt sinh viên xuất sắc

Phòng A.207

 

08h00: Gặp mặt chúc mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6

Phòng A.402

 

09h00: Hội nghị tổng kết công tác xây dựng và sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần

Phòng A.402

11h00: Họp Ban giám hiệu về công tác chuẩn bị gặp mặt sinh viên xuất sắc

Phòng A.207

08h00: Gặp mặt chúc mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6

Phòng A.402

 

09h00: Hội nghị tổng kết công tác xây dựng và sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần.

Phòng A.402

 

[hoãn] 09h00: Họp nhóm thực hiện đề tài SHTT.

Phòng A.401

 

11h00: Họp Ban giám hiệu về công tác chuẩn bị gặp mặt sinh viên xuất sắc

Phòng A.207

08h00: Gặp mặt chúc mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6

TP: Trưởng các đơn vị thuộc Trường; Hội đồng biên tập Tạp chí Luật học; Phòng QLKH&TSTC.

Phòng A.402

 

09h00: Hội nghị tổng kết công tác xây dựng và sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần

TP: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường; Lãnh đạo các Bộ môn thuộc Khoa/Viện/Trung tâm/Bộ môn thuộc Trường; lãnh đạo các khoa chuyên môn và bộ môn thuộc Phân hiệu; viên chức Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo và Khảo thí.

Phòng A.402

 

10h00: Báo cáo 2 gói XL4, XL10 Dự án Cơ sở 2

TP: Trưởng phòng Quản trị, TCKT, bà Lê Thị Hiền - PTP Tài chính Kế toán, Đại diện Tư vấn QLDA

Phòng A.207

 

[hoãn] 09h00: Họp nhóm thực hiện đề tài SHTT.

Phòng A.401

 

11h00: Họp Ban giám hiệu về công tác chuẩn bị gặp mặt sinh viên xuất sắc

TP: Trưởng phòng: ĐTĐH, ĐTSĐH, CTSV, TCKT, TCCB, HCTH.

Phòng A.207

CHIỀU

 

15h00: Thường trực Đảng ủy làm việc v ới lãnh đạo Đoàn Thanh niên.

Phòng A.207

16h00: Ký MOU với ngân hàng Vietcombank

Phòng A.402

15h00: Thường trực Đảng ủy làm việc v ới lãnh đạo Đoàn Thanh niên.

Phòng A.207

16h00: Ký MOU với ngân hàng Vietcombank

Phòng A.402

16h00: Ký MOU với ngân hàng Vietcombank

Phòng A.402

14h00: Họp HĐTS và HĐTN các lớp VLVH;

Phòng: A.207

 

[hoãn] 15h00: Họp công tác chuẩn bị nhập học K48 nói riêng, các khoá mới nhập học nói chung

Phòng A.207

15h00: Thường trực Đảng ủy làm việc v ới lãnh đạo Đoàn Thanh niên.

Phòng A.207

16h00: Ký MOU với ngân hàng Vietcombank

Phòng A.402

14h00: Họp HĐTS và HĐTN các lớp VLVH.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207

 

[hoãn] 15h00: Họp công tác chuẩn bị nhập học K48 nói riêng, các khoá mới nhập học nói chung

TP: Đại diện lãnh đạo, Phòng ĐTĐH, CTSV, TTCNTT, Quản trị, HCTH, Trung tâm TTTV. (Phòng ĐTĐH chuẩn bị kế hoạch nhập học).

Phòng A.207

15h00: Thường trực Đảng ủy làm việc v ới lãnh đạo Đoàn Thanh niên.

TP: Các Phó Bí thư Đoàn Trường

Phòng A.207

16h00: Ký MOU với ngân hàng Vietcombank

TP: Thường vụ Đảng uỷ, Thường trực Hội đồng Trường. Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị: Phòng TCKT, CTSV, HCTH, TCCB, đ/c Vũ Văn Cương - GĐ TTTVPL, đ/c Nguyễn Minh Hằng - GV Bộ môn Luật TCNH.

Phòng A.402

Thứ Năm

22/6

(Sáng)

08h00: Dự họp BCH Đảng bộ Khối.

Đảng bộ Khối

07h45:  Chủ trì Hội thảo "Những gợi mở chính sách và Pháp luật từ các định chế quốc tế mà Việt Nam đã và sẽ tham gia"

Phòng A.402

10h00: Họp Hội đồng bảo đảm chất lượng giáo dục

Phòng A.211

07h45:  Tham dự Hội thảo "Những gợi mở chính sách và Pháp luật từ các định chế quốc tế mà Việt Nam đã và sẽ tham gia"

Phòng A.402

 

10h00: Họp Hội đồng bảo đảm chất lượng giáo dục

Phòng A.211

08h00: Làm việc ở Viện Nghiên cứu pháp lý

Viện Nghiên cứu pháp lý

 

(Hoãn) 09h00: Họp về công tác phát hành sách

Phòng A.401

 

10h00: Họp Hội đồng bảo đảm chất lượng giáo dục

Phòng A.211

 

07h45: Hội thảo "Những gợi mở chính sách và Pháp luật từ các định chế quốc tế mà Việt Nam đã và sẽ tham gia"

TP: theo Kế hoạch và Giấy mời

(Trực tiếp và trực tuyến)

Phòng A.402

(Hoãn) 09h00: Họp về công tác phát hành sách.

TP: Lãnh đạo Phòng QLKH& TSTC, Đại diện lãnh đạo Phòng TCKT, chuyên viên chuyên quản Phòng QLKH& TSTC, Kỹ sư Nguyễn Tiến Định (P. Quản trị)

Phòng A.401

 

10h00: Họp Hội đồng bảo đảm chất lượng giáo dục

TP: Toàn bộ thành viên và thư ký Hội đồng (theo Quyết định)

Phòng A.211

CHIỀU

 

(Hoãn)14h00: Họp Ban tổ chức cuộc thi ASEAN MOOT.

Phòng A.401

 

 

 

15h00: Họp Hội đồng kỷ luật sinh viên lớp  4402,4713.

Phòng A.207

 

15h00: Tập huấn Thể lệ và kỹ năng tham gia Cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2024” của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Trực tuyến

 

16h00: Họp về chuẩn bị xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở tính học phí chương trình CLC

Phòng A.207

15h00:  Họp Hội đồng kỷ luật sinh viên lớp  4402,4713.

TP: Đại diện lãnh đạo: Phòng Đào tạo đại học, Phòng Thanh tra, Khoa Pháp luật Hành chính nhà nước, Khóa Pháp luật quốc tế, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên; Cán bộ quản lý khóa của Khoa, Phòng có sinh viên vi phạm; Mời cô Lê Thị Diễm Hằng

Phòng A.207

 

(Hoãn) 14h00: Họp Ban tổ chức cuộc thi ASEAN MOOT.

TP: Theo Quyết định, đ/c Nguyễn Thị Anh Thơ - Phó Trưởng khoa PLTMQT

Phòng A.401

 

15h00: Tập huấn Thể lệ và kỹ năng tham gia Cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2024” của Trường Đại học Luật Hà Nội.

TP: Theo Kế hoạch; CLB sinh viên nghiên cứu khoa học; Giảng viên, sinh viên quan tâm tới Cuộc thi.

Trực tuyến

 

16h00: Họp về chuẩn bị xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở tính học phí chương trình CLC.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của phòng TCKT (chuẩn bị nội dung)

Phòng A.207

 

14h00: Họp đoàn kiểm tra THPT năm 2023.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.403

Thứ Sáu

23/06

(Sáng)

10h30: Họp Ban tổ chức cuộc thi ASEAN MOOT.

Phòng A.211

09h00: Họp Ban Giám hiệu về công tác cán bộ.

Phòng A.207

 

(Hoãn) 10h00: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo về chương trình đào tạo thạc sỹ ngành Luật

Phòng A.207

09h00: Họp Ban Giám hiệu về công tác cán bộ.

Phòng A.207

 

(Hoãn) 10h00: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo về chương trình đào tạo thạc sỹ ngành Luật

Phòng A.207

09h00: Họp Ban Giám hiệu về công tác cán bộ.

Phòng A.207

 

(Hoãn) 10h00: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo về chương trình đào tạo thạc sỹ ngành Luật

Phòng A.207

 

09h00: Họp Ban Giám hiệu về công tác cán bộ.

TP: Trưởng phòng TCCB.

Phòng A.207

 

(Hoãn) 10h00: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo về chương trình đào tạo thạc sỹ ngành Luật

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

10h30: Họp Ban tổ chức cuộc thi ASEAN MOOT.

TP: Theo Quyết định, đ/c Nguyễn Thị Anh Thơ - Phó Trưởng khoa PLTMQT

Phòng A.211

 

08h00: Hội thảo về công tác pháp chế.

Chủ trì: GS. Nguyễn Minh Đoan

Phòng A.402

 

08h00: Nhập học Cao học K31 và NCS K29 (Cả ngày)

Phòng A.403

 

10h00: Tập huấn về công tác phát bằng và bàn giao bằng, phụ lục cho các Khoa quản lý sinh viên để phát bằng tại Trung tâm HNQG

TP: Lãnh đạo Phòng ĐTĐH thực hiện tập huấn; các viên chức của Trường được phân công thực hiện việc phát bằng.

Phòng Diễn án

 

CHIỀU

14h00: Lễ tốt nghiệp cho sv Khoá 44-Chương trình liên kết với đại học Arizona, Hoa Kỳ

Phòng A.402

 

16h00: Gặp mặt 44 sinh viên  đạt xuất sắc của Khoá 44 và tổng duyệt Lễ tốt nghiệp Khoá 44 vào ngày 25.6.2023

Phòng A.402

 

17h00: Họp về công tác chuẩn bị cuộc thi The ASEAN Moot 2023

Phòng A.211

14h00: Lễ tốt nghiệp cho sv Khoá 44-Chương trình liên kết với đại học Arizona, Hoa Kỳ

Phòng A.402

 

16h00: Gặp mặt 44 sinh viên  đạt xuất sắc của Khoá 44 và tổng duyệt Lễ tốt nghiệp Khoá 44 vào ngày 25.6.2023

Phòng A.402

 

17h00: Dâng hoa phòng Truyền thống

14h00: Lễ tốt nghiệp cho sv Khoá 44-Chương trình liên kết với đại học Arizona, Hoa Kỳ

Phòng A.402

 

16h00: Gặp mặt 44 sinh viên  đạt xuất sắc của Khoá 44 và tổng duyệt Lễ tốt nghiệp Khoá 44 vào ngày 25.6.2023

Phòng A.402

 

 

17h00: Dâng hoa phòng Truyền thống

14h00: Lễ tốt nghiệp cho sv Khoá 44-Chương trình liên kết với đại học Arizona, Hoa Kỳ

Phòng A.402

 

16h00: Gặp mặt 44 sinh viên  đạt xuất sắc của Khoá 44 và tổng duyệt Lễ tốt nghiệp Khoá 44 vào ngày 25.6.2023

Phòng A.402

 

17h00: Dâng hoa phòng Truyền thống

 

 

14h00: Lễ tốt nghiệp cho sv Khoá 44-Chương trình liên kết với đại học Arizona, Hoa Kỳ

TP: Đảng ủy, Hội đồng Trường, lãnh đạo các Khoa, Phòng, Viện trung tâm thuộc Trường; Ban CCH Công đoàn, ĐTN, Hội sinh viên; BTC, khách mời, các sinh viên CTLK các khoá 44,45,46,47.

Phòng A.402

 

16h00: Gặp mặt 44 sinh viên  đạt xuất sắc của Khoá 44 và tổng duyệt Lễ tốt nghiệp Khoá 44 vào ngày 25.6.2023

TP: Đảng ủy, Hội đồng Trường, lãnh đạo các Khoa, Phòng, Viện trung tâm thuộc Trường; Ban CCH Công đoàn, ĐTN, Hội sinh viên; BTC; các sinh viên xuất sắc; Ban cán sự các lớp K44

Phòng A.402

 

17h00: Dâng hoa phòng Truyền thống

TP: Đảng uỷ, Hội đồng Trường, BGH, Trưởng các đơn vị, Đại diện các tổ chức CT-XH, Đại hội các sinh viên K44.

 

17h00: Họp về công tác chuẩn bị cuộc thi The ASEAN Moot 2023

TP: Đ/c Lã Minh Trang - Khoa Pháp luật quốc tế, Đ/c Đậu Công Hiệp - Đoàn Thanh niên, Đ/c Nguyễn Quỳnh Anh - Khoa Pháp luật quốc tế

Phòng A.211

Thứ Bảy

24/06

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

25/ 06

(Sáng)

07h00: Lễ bế giảng K44 ĐHCQ

Trung tâm Hội nghị Quốc gia

07h00: Lễ bế giảng K44 ĐHCQ

Trung tâm Hội nghị Quốc gia

07h00: Lễ bế giảng K44 ĐHCQ

Trung tâm Hội nghị Quốc gia

07h00: Lễ bế giảng K44 ĐHCQ

Trung tâm Hội nghị Quốc gia

07h00: Lễ bế giảng K44 ĐHCQ

TP: Lãnh đạo các Khoa, phòng, viên, trung tâm, bộ môn trực thuộc Trường. Đại diện Trung tâm PL Nhật, PL Đức, Đại diện Đại học Arizona, Đại diện BCH Công đoàn, Hội CCB, ĐTN, HSV, lãnh đạo cấp trưởng bộ môn trở lên và các đc giảng viên của các khoa được phân công phát bằng cùng trợ lý và cố vấn học tập Khoá 44, cán bộ quản lý Khoá của ĐTĐH, CTSV.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia

 

CHIỀU