LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 26/06/2023 đến ngày 02/7/2023)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

26/6

(Sáng)

10h30: Thường vụ Đảng uỷ làm việc với lãnh đạo Đoàn Thanh niên

Phòng A.211

08h00: Họp thanh lý hợp đồng gói thầu XL8: Thi công xây dựng Nhà ăn và nhà công vụ.

Phòng A.207

 

10h00: Làm việc Nhà thầu thi công gói thầu XL10 – Dự án cơ sở 2.

Phòng: A.207

 

10h30: Thường vụ Đảng uỷ làm việc với lãnh đạo Đoàn Thanh niên

Phòng A.211

 

11h00: Họp Hội đồng xét TN các lớp đại học hình thức vừa làm vừa học.

Phòng A.207

11h00: Họp Hội đồng xét TN các lớp đại học hình thức vừa làm vừa học.

Phòng A.207

08h30: Chủ trì Họp giao ban CĐS.

Phòng: A.402

10h30: Thường vụ Đảng uỷ làm việc với lãnh đạo Đoàn Thanh niên

Phòng A.211

 

11h00: Họp Hội đồng xét TN các lớp đại học hình thức vừa làm vừa học.

Phòng A.207

08h00: Họp thanh lý hợp đồng gói thầu XL8: Thi công xây dựng Nhà ăn và nhà công vụ.

TP:  Trưởng phòng  QT, TCKT;  đ/c Lê Thị Thu Hiền - PTP TCKT, Ban TV QLDA

Phòng A.207

 

10h00: Làm việc Nhà thầu thi công gói thầu XL10 – Dự án cơ sở 2.

TP:  Trưởng phòng  QT, TCKT;  đ/c Lê Thị Thu Hiền - PTP TCKT, Ban TV QLDA

Phòng: A.207

 

08h30: Chủ trì Họp giao ban CĐS.

TP: TTCNTT, Phòng Quản trị, Phòng TCKT, Phòng HCTH.

Phòng: A.402

 

10h30: Thường vụ Đảng uỷ làm việc với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên.

Phòng A.211

 

11h00: Họp Hội đồng xét TN các lớp đại học hình thức vừa làm vừa học.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

CHIỀU

Làm việc tại Trường

 

 

15h00: Họp Đoàn đi công tác Indonesia.

Phòng A.207

(Hoãn) 14h00: Họp về chuẩn bị xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở tính học phí chương trình CLC.

Phòng: A.401

 

(Hoãn)14h00: Họp về chuẩn bị xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở tính học phí chương trình CLC.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của Phòng TCKT (chuẩn bị nội dung).

Phòng: A.401

 

15h00: Họp Đoàn đi công tác Indonesia.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

Thứ Ba

27/6

(Sáng)

08h00: Bí thư Đảng uỷ Khối làm việc với lãnh đạo Trường về Hội thảo trọng điểm về sửa đổi Luật thủ đô.

Phòng A.207

08h00: Bí thư Đảng uỷ Khối làm việc với lãnh đạo Trường về Hội thảo trọng điểm về sửa đổi Luật thủ đô.

Phòng A.207

11h00: Báo cáo về tình hình hợp tác với Canada.

Bộ Tư pháp

08h00: Bí thư Đảng uỷ Khối làm việc với lãnh đạo Trường về Hội thảo trọng điểm về sửa đổi Luật thủ đô.

Phòng A.207

08h00: Bí thư Đảng uỷ Khối làm việc với lãnh đạo Trường về Hội thảo trọng điểm về sửa đổi Luật thủ đô.

TP: Đại diện lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của Phòng QLKH&TSTC, đại diện lãnh đạo Phòng HCTH.

Phòng A.207

CHIỀU

14h30: Họp về công tác chuẩn bị cuộc thi The ASEAN Moot vòng thi Quốc gia năm 2023.

Phòng A.207

Làm việc tại Trường

14h30: Họp về công tác chuẩn bị cuộc thi The ASEAN Moot vòng thi Quốc gia năm 2023.

Phòng A.207

Làm việc tại Trường

14h30: Họp về công tác chuẩn bị cuộc thi The ASEAN Moot vòng thi Quốc gia năm 2023.

TP: Theo Quyết định, Đ/c Nguyễn Thị Anh Thơ - Phó Trưởng khoa PLTMQT, đ/c Lã Minh Trang - Giảng viên Khoa PLQT, đ/c Nông Thành Huy - Trung tâm CNTT

Phòng A.207

Thứ Tư

28/06

(Sáng)

08h30: Khai mạc cuộc thi The Asean Moot.

Phòng A.402

10h00: Chủ trì Họp chuẩn bị Hội thảo trọng điểm về sửa luật Thủ đô.

Phòng A.402

09h00: Lãnh đạo Bộ nghe báo cáo việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Trường ĐHL Hà Nội 

Bộ Tư pháp

 

9h00: Làm việc Nhà thầu thi công gói thầu XL4 – Dự án cơ sở 2.

Phòng A.207

08h00: Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên.

Phòng A.401

 

08h30: Khai mạc cuộc thi The Asean Moot.

 

09h00: Dự Toạ đàm tại Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

Tạp chí Dân chủ và pháp luật

 

08h30: Khai mạc cuộc thi The Asean Moot.

Phòng A.402

 

10h00: Chủ trì Họp chuẩn bị Hội thảo trọng điểm về sửa luật Thủ đô.

Phòng A.402

08h00: Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên.

TP: theo Quyết định ( phân hiệu họp trực tuyến)

Phòng A.401

08h30: Khai mạc cuộc thi The Asean Moot.

TP: Ban Tổ chức; Đại diện Lãnh đạo các đơn vị; Đội chơi của HLU; các đội chơi; 20 sinh viên khoa PLTMQT

Phòng A.402

 

09h00: Lãnh đạo Bộ nghe báo cáo việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Trường ĐHL Hà Nội 

TP: đ/c Nguyễn Tiến Định - Phòng Quản trị

Bộ Tư pháp

 

09h00: Làm việc Nhà thầu thi công gói thầu XL4 – Dự án cơ sở 2.

TP: Đại diện Phòng QT, TCKT;  đ/c Lê Thị Thu Hiền - PTP TCKT, Ban TV QLDA

Phòng A.207

 

10h00: Chủ trì Họp chuẩn bị Hội thảo trọng điểm về sửa luật Thủ đô.

Tp: Theo triệu tập

Phòng A.207

CHIỀU

 

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h30: Họp với Vụ Tổ chức cán bộ về công tác cán bộ 

Phòng họp số 2, Bộ Tư pháp

 

14h00: Họp chi bộ Trung tâm thông tin thư viện.

Phòng A.207

 

16h00: Họp Thường trực HĐGS ngành Luật học

Phòng A.401

 

Thứ Năm

29/6

(Sáng)

07h30: Gặp mặt HLV và đội thi tham dự The ASEAN MOOT.

Phòng A.207

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

08h00: Thi trực tuyến vòng Tứ kết Cuộc thi The ASEAN MOOT 2023

Phòng A.402

CHIỀU

 

14h00: Họp với Thành uỷ Hà Nội

Thành uỷ Hà Nội

Làm việc tại Trường

14h00: Họp với Viện FES về tổ chức tuần lễ Pháp luật Đức.

Phòng A.211

 

18h00: Dự Quốc khánh Hoa Kỳ.

Khách sạn Mariott

 

14h00: Họp với Thành uỷ Hà Nội

Thành uỷ Hà Nội

 

14h00: Họp với Viện FES về tổ chức tuần lễ Pháp luật Đức.

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC, HTQT, Khoa PLKT, Bộ môn Luật lao động, chuyên viên phòng Hợp tác quốc tế.

Phòng A.211

 

14h00: Thi trực tuyến vòng Tứ kết Cuộc thi The ASEAN MOOT 2023

Phòng A.402

Thứ Sáu

30/06

(Sáng)

 

09h30: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo về chương trình đào tạo thạc sỹ ngành Luật

Phòng A.207

09h30: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo về chương trình đào tạo thạc sỹ ngành Luật

Phòng A.207

08h00 (Cả ngày): Dự tọa đàm quốc tế với Đại học Nagoya (trực tuyến)

 

09h30: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo về chương trình đào tạo thạc sỹ ngành Luật

Phòng A.207

08h00: Thi trực tuyến vòng Tứ kết Cuộc thi The ASEAN MOOT 2023

Phòng A.403

 

09h30: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo về chương trình đào tạo thạc sỹ ngành Luật

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

CHIỀU

17h00: Chủ trì Tổng kết Vòng thi Tứ kết Cuộc thi ASEAN MOOT

Phòng 207

 

 

 

14h00: Thi trực tuyến vòng Tứ kết Cuộc thi The ASEAN MOOT 2023

Phòng A.207

 

17h00: Chủ trì Tổng kết Vòng thi Tứ kết Cuộc thi ASEAN MOOT

TP: Theo Quyết định

Phòng 207

Thứ Bảy

01/07

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

02/ 07

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU