LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 03/07/2023 đến ngày 09/07/2023)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

03/7

(Sáng)

08h30: Họp Thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

 

09h00: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

08h30: Họp Thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

 

09h00: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

08h30: Làm việc với Phân hiệu về công tác tuyển sinh và quản lý  SĐH.

Phân hiệu Đắk Lắk

 

09h00: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

08h30: Họp Thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

 

09h00: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

 

11h00: Họp chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm.

Phòng A.207

08h30: Họp Thường vụ Đảng ủy.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

09h00: Họp Đảng ủy.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

11h00: Họp chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm.

TP: Lãnh đạo Phòng HCTH, đại diện lãnh đạo: TCCB, TCKT, TTra, ĐBCLĐT, Phân hiệu  

Phòng A.207

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Nghe báo cáo về Dự án cơ sở 2.

Phòng A.207

 

14h00: Công tác tại Phân hiệu Đắk Lắk đến hết ngày 5/7

 

14h00: Nghe báo cáo về Dự án cơ sở 2.

Tp: TP: QT, TCKT, đ/c Lê Thị Thu Hiền – PTP TCKT, Ban TV QLDA.

Phòng A.207

Thứ Ba

04/7

(Sáng)

08h00: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ khối.

Đi công tác Phân hiệu

Làm việc tại Trường

Công tác tại Phân hiệu Đắk Lắk  đến hết ngày 5/7

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Phân hiệu.

Phân hiệu Đắk Lắk

Làm việc tại Trường

14h00: Làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Phân hiệu.

Phân hiệu Đắk Lắk

14h00: Làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Phân hiệu.

TP: Cán bộ chủ chốt của Phân hiệu, Trưởng các đơn vị: HCTH, TCKT, QT, ĐTĐH, CTSV, TCCB.

Phân hiệu Đắk Lắk

Thứ Tư

05/07

(Sáng)

08h00: Chủ trì đánh giá đề tài Khoa học cấp cơ sở của NCS. Mạc Thị Hoài Thương

Phòng A.207

09h00: Dự lễ bế giảng tại Phân hiệu Đắk Lắk

Làm việc tại Trường

09h00: Dự lễ bế giảng tại Phân hiệu Đắk Lắk

 

CHIỀU

 

14h00: Họp Ban Tổ chức The ASEAN Moot.

Phòng A.207

14h00: Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại Phân hiệu.

 

14h00: Hội đồng tư vấn danh mục ngành đào tạo

Bộ GD ĐT

14h00: Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại Phân hiệu.

14h00: Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại Phân hiệu.

TP: Phó Giám đốc Phân hiệu; Trưởng phòng TCKT, QT; lãnh đạo Phòng QT, TCKT của Phân hiệu

14h00: Họp Ban Tổ chức The ASEAN Moot.

TP: Theo Quyết định, mời đ/c Nguyễn Thị Anh Thơ - PTK PLTMQT, đ/c Nông Thành Huy - PGĐ TT CNTT.

Phòng A.207

Thứ Năm

06/7

(Sáng)

08h00: Nghe báo cáo về công tác chuẩn bị tập huấn tại Vĩnh Phúc

Phòng A.207

08h00: Nghe báo cáo về công tác chuẩn bị tập huấn tại Vĩnh Phúc

Phòng A.207

08h00: Nghe báo cáo về công tác chuẩn bị tập huấn tại Vĩnh Phúc

Phòng A.207

08h00: Nghe báo cáo về công tác chuẩn bị tập huấn tại Vĩnh Phúc

Phòng A.207

[hoãn] 08h00: Họp về chuẩn bị xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở tính học phí chương trình CLC.

Phòng A.207

 

10h00: Họp về sửa đổi, bổ sung quy chế về phôi bằng cử nhân.

Phòng A.207

 

08h00: Nghe báo cáo về công tác chuẩn bị tập huấn tại Vĩnh Phúc

TP: BCH Công đoàn, đại diện lãnh đạo: Trung tâm CNTT, Phòng TCCB, HCTH, TCKT.

Phòng A.207

[hoãn] 08h00: Họp về chuẩn bị xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở tính học phí chương trình CLC.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của Phòng TCKT (chuẩn bị nội dung).

Phòng A.207

 

10h00: Họp về sửa đổi, bổ sung quy chế về phôi bằng cử nhân.

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng ĐTĐH, Trung tâm ĐBCLĐT, Phòng HCTH, Phòng CTSV.

Phòng A.207

CHIỀU

 

 

Đi công tác Quảng Bình đến hết ngày 07/7/2023

16h00: Làm việc với  nhà thầu XL8.

Phòng A.207

 

16h00: Chủ trì Họp BTC hội nghị tập huấn chuyển đổi số 2023

Phòng: A.402

16h00: Làm việc với  nhà thầu XL8.

TP: TP QT, TCKT, đ/c Lê Thị Thu Hiền - PTP TCKT, BTV QLDA

Phòng A.207

16h00: Chủ trì Họp BTC hội nghị tập huấn chuyển đổi số 2023

TP: BCH Công đoàn; BCH CĐ bộ phận, Bí thư ĐTN và Trưởng các đơn vị thuộc Trường

Phòng: A.402

Thứ Sáu

07/07

(Sáng)

 

 

[hoãn] 09h30:  Chủ trì đánh giá đề tài Khoa học cấp cơ sở của NCS. Đỗ Quý Hoàng

Phòng A.401

08h30: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

10h30: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học.

Phòng A.207

08h30: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

 

10h30: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học.

Phòng A.207

08h30: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

 

10h30: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học.

Phòng A.207

08h30: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

- Nghe báo cáo về chuẩn bị Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm (lãnh đạo Phòng HCTH, TCCB);

- Thông qua dự thảo lấy phiếu tín nhiệm (Phòng TCCB);

- Kế hoạch hoán đổi vị trí cấp Trưởng (Phòng TCCB)

Phòng A.207

 

10h30: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

13h30: Họp Hội đồng thi đua - khen thưởng về việc xét chọn nhà giáo tiêu biểu năm 2023.

Phòng A.207

 

14h30: Họp công tác chuẩn bị nhập học K48 nói riêng, các khóa mới nhập học nói chung.

Phòng A.207

15h30:  Họp về công tác giáo dục quốc phòng cho sinh viên Khoá 46.

Phòng A.207

13h30: Họp Hội đồng thi đua - khen thưởng về việc xét chọn nhà giáo tiêu biểu năm 2023.

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

14h30: Họp công tác chuẩn bị nhập học K48 nói riêng, các khóa mới nhập học nói chung. TP: đại diện lãnh đạo, Phòng ĐTĐH, CTSV, TTCNTT, Quản trị, HCTH, Trung tâm TTTV. (Phòng ĐTĐH chuẩn bị kế hoạch nhập học).

Phòng A.207

 

15h30:  Họp về công tác giáo dục quốc phòng cho sinh viên Khoá 46.

TP: lãnh đạo Phòng ĐTĐH; chuyên viên chuyên quản K46; chuyên viên phụ trách xây dựng kế hoạch; Lãnh đạo: Phòng TCKT; Phòng CTSV; Phòng Quản trị.

Phòng A.207

Thứ Bảy

08/07

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

09/ 07

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU