LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 10/07/2023 đến ngày 16/07/2023)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

10/7

(Sáng)

07h30: Chỉ đạo Bán kết vòng thi quốc gia cuộc thi The Asean moot 2023

Phòng: A.207- A.402

 

08h00: Dự họp tại Đảng ủy khối.

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

07h30: Bán kết vòng thi quốc gia cuộc thi The Asean moot 2023

Phòng: A.207- A.402

 

08h00: Họp tại Đảng ủy khối.

TP: mời đ/c Hoàng Ly Anh – Q. Trưởng phòng QLKH&TSTC.

CHIỀU

14h00: Dự tập huấn “Chuyển đổi số” tại Vĩnh phúc

14h00: Dự tập huấn “Chuyển đổi số” tại Vĩnh phúc

14h00:Dự tập huấn “Chuyển đổi số” tại Vĩnh phúc

14h00: Dự tập huấn “Chuyển đổi số” tại Vĩnh phúc

14h00: Tập huấn “Chuyển đổi số” tại Vĩnh phúc

Thứ Ba

11/7

(Sáng)

08h30:  Dự tập huấn “Chuyển đổi số” tại Vĩnh phúc

08h30:  Dự tập huấn “Chuyển đổi số” tại Vĩnh phúc

08h30:  Dự tập huấn “Chuyển đổi số” tại Vĩnh phúc

08h30:  Dự tập huấn “Chuyển đổi số” tại Vĩnh phúc

08h30:  Dự tập huấn “Chuyển đổi số” tại Vĩnh phúc

CHIỀU

Về Hà Nội

16h30: Họp Đoàn công tác của Bộ Tư pháp đi Pháp, Anh

Phòng Tiếp khách quốc tế, BTP

Về Hà Nội

 

Về Hà Nội

 

 

Thứ Tư

12/07

(Sáng)

07h30: Chỉ đạo Trận chung kết vòng thi quốc gia cuộc thi The Asean moot 2023.

Phòng: A.403

 

09h30: Lễ Bế mạc và trao giải vòng thi quốc gia cuộc thi The Asean moot 2023.

Phòng: A.403

 

08h00: Dự Hội nghị sơ kết công tác Đảng.

Bộ Tư pháp

 

07h30: Chỉ đạo Trận chung kết vòng thi quốc gia cuộc thi The Asean moot 2023.

Phòng: A.403

 

09h30: Lễ Bế mạc và trao giải vòng thi quốc gia cuộc thi The Asean moot 2023.

Phòng: A.403

 

08h30:  Họp về chuẩn bị xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở tính học phí chương trình CLC.

Phòng A.207

 

09h30: Lễ Bế mạc và trao giải vòng thi quốc gia cuộc thi The Asean moot 2023.

Phòng: A.403

 

07h30: Trận chung kết vòng thi quốc gia cuộc thi The Asean moot 2023.

TP: 2 Đội lọt vào vòng chung kết, 3 Giám khảo, đại diện Ban tổ chức, sinh viên được triệu tập và mọi người quan tâm tham dự

Phòng: A.403

 

09h30: Lễ Bế mạc và trao giải  vòng thi quốc gia cuộc thi The Asean moot  2023.

TP: Đảng ủy, Hội đồng Trường , BGH, lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường. lãnh đạo các Tổ bộ môn chuyên môn, các tổ chức CT-XH; TP theo Giấy mời và các giảng viên được triệu tập.

Phòng: A.403

10h00:  Họp về chuẩn bị xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở tính học phí chương trình CLC.

 TP: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của Phòng TCKT (chuẩn bị nội dung).

Phòng A.207

CHIỀU

 

 

 

 

 

(Hoãn) 14h00: Chỉ đạo thực hiện các bước kiện toàn phó trưởng Khoa PLQT.

Phòng A.402

 

14h00: Làm việc về triển khai Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Tạp chí Luật học và đề xuất hoạt động theo Đề án 32.

Phòng A.402

14h00: Họp về dự thảo kế hoạch rà soát cập nhật chương trình đào tạo.

Phòng A.207

 

14h00: Họp về dự thảo kế hoạch rà soát cập nhật chương trình đào tạo.

TP. Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của Phòng ĐTĐH, đại diện lãnh đạo Phòng ĐBCLĐT&KT.

Phòng A.207

 

14h00: Làm việc về triển khai Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Tạp chí Luật học và đề xuất hoạt động theo Đề án 32.

TP:  Lãnh đạo Phòng QLKHTSTC, Tạp chí Luật học, Phòng Quản trị, Phòng TCCB

Phòng A.402

Thứ Năm

13/7

(Sáng)

07h00: Chủ trì nghiệm thu Đề tài NCKH của TS. Nguyễn Văn Khoa

Phòng A.401

 

09h00: Chủ trì nghiệm thu Đề tài NCKH của TS. Trịnh Phương Oanh

Phòng A.401

(Hoãn) 08h30: Họp rút kinh nghiệm tổ chức một số sự kiện lớn của Trường.

Phòng A.207

 

10h00: Nghe báo cáo về Dự án cơ sở 2.

Phòng A.207

(Hoãn) 08h30: Họp rút kinh nghiệm tổ chức một số sự kiện lớn của Trường.

Phòng A.207

 

08h00: Làm việc thành đoàn HN về việc kiện toàn Hội sinh viên

Phòng A.207

 

(Hoãn) 08h30: Họp rút kinh nghiệm tổ chức một số sự kiện lớn của Trường.

Phòng A.207

 

(hoãn) 10h00: Họp nhóm thực hiện đề tài Luật Công đoàn.

Phòng A.401

(Hoãn) 08h30: Họp rút kinh nghiệm tổ chức một số sự kiện lớn của Trường.

TP: Trưởng các đơn vị: TCCB, HCTH, TCKT, QT, ĐTĐH, CTSV, Phân hiệu (trực tuyến), các Khoa chuyên môn; BCH Công đoàn; Bí thư ĐTN.

Phòng A.207

 

10h00: Nghe báo cáo về Dự án cơ sở 2.

TP: trưởng đơn vị: TCKT, QT; đ/c Lê Thị Thu Hiền – PTP TCKT, Ban Tư vấn QLDA.

Phòng A.207

CHIỀU

 

14h00: Chủ trì Họp Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Hội thảo khoa học “Góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)”

Phòng A.207

14h00: Họp Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Hội thảo khoa học “Góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)”

Phòng A.207

15h00: Tiếp viên chức, người lao động.

Phòng A.205

14h00: Làm việc với lãnh đạo Phòng ĐTSĐH.

Phòng A.211

14h00: Họp Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Hội thảo khoa học “Góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)”

Phòng A.207

14h00: Họp Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Hội thảo khoa học “Góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)”

Tp: Theo Quyết định

Phòng A.207

Thứ Sáu

14/07

(Sáng)

08h00: Dự họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ.

Hội trường A, BTP

08h00: Dự họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ.

Hội trường A, BTP

08h30: Dự BUổi Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc tiếp Trưởng đại diện FES tại Bộ Tư pháp.    

 

CHIỀU

14h00: Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm.

Phòng A.402

14h00: Chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm.

Phòng A.402

14h00: Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm.

Phòng A.402

17h00: Dự Quốc khánh Pháp tại Đại sứ quán Pháp.

14h00: Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm.

Phòng A.402

14h00: Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm.

TP: Trưởng, phó các đơn vị thuộc Trường; Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội; trưởng, phó các Bộ môn thuộc Khoa; cán bộ chủ chốt phân hiệu (trực tuyến) và theo Giấy mời.

Phòng A.402

Thứ Bảy

15/07

(Sáng)

 

 

 

 

08h00 (cả ngày): Hội đồng giáo sư cơ sở 2023.

Chủ trì: GS.TS. Nguyễn Ngọc Hoà.

TP: Theo Quyết định.

Phòng A.402, 401

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

16/ 07

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU