LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 17/07/2023 đến ngày 23/07/2023)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

17/7

(Sáng)

07h00: Chủ trì hội đồng đánh giá đề tài NCKH của TS. Đỗ Quí Hoàng.

Phòng A.207

 

08h30: Họp triển khai Nghị quyết của Hội đồng Trường về Đề án Đổi mới Tạp chí luật học.

Phòng A.207

 

10h30: Họp tổng kết vòng thi Quốc gia (cuộc thi The Asean Moot).

Phòng A.207

08h30: Họp triển khai Nghị quyết của Hội đồng Trường về Đề án Đổi mới Tạp chí luật học.

Phòng A.207

08h30: Họp triển khai Nghị quyết của Hội đồng Trường về Đề án Đổi mới Tạp chí luật học.

Phòng A.207

08h30: Họp triển khai Nghị quyết của Hội đồng Trường về Đề án Đổi mới Tạp chí luật học.

Phòng A.207

07h00: chủ trì hội đồng đánh giá đề tài NCKH của TS. Đỗ Quí Hoàng.

Phòng A.207

 

08h30: Họp triển khai Nghị quyết của Hội đồng Trường về Đề án Đổi mới Tạp chí luật học.

TP: Lãnh đạo Phòng: QLKH&TSTC, TCCB; Trưởng phòng QT

Phòng A.207

 

10h30: Họp tổng kết vòng thi Quốc gia (cuộc thi The Asean Moot).

TP: theo Quyết định.

Phòng A.207

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Nghe báo cáo về dự án cơ sở 2.

Phòng A.207

 

15h00: Họp chi bộ Phòng TCCB.

Phòng A.207

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Nghe báo cáo về dự án cơ sở 2.

TP: Trưởng đơn vị: QT, TCKT; đ/c Lê Thị Thu Hiền – PTP TCKT, Ban TV QLDA

Phòng A.207

Thứ Ba

18/7

(Sáng)

08h00: Dự trao Quyết định cho viên chức mới tuyển dụng.

Phòng A.402

 

09h00: Chủ trì Họp Thường vụ Đảng ủy

Phòng A.207

 

10h00: Chủ trì Họp Đảng uỷ

Phòng A.207

08h00: Trao Quyết định cho viên chức mới tuyển dụng.

Phòng A.402

 

09h00: Họp Thường vụ Đảng ủy

Phòng A.207

 

10h00: Chủ trì Họp Đảng uỷ

Phòng A.207

08h00: Dự trao Quyết định cho viên chức mới tuyển dụng.

Phòng A.402

 

10h00: Họp Đảng uỷ.

Phòng A.207

 

09h00: Họp Thường vụ Đảng ủy

Phòng A.207

 

10h00: Chủ trì Họp Đảng uỷ.

Phòng A.207

08h00: Dự trao Quyết định cho viên chức mới tuyển dụng.

TP: Trưởng các đơn vị thuộc Trường; Trưởng, Phó các bộ môn có giảng viên mới, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, người hướng dẫn tập sự cho viên chức mới và viên chức mới được tuyển dụng.

Phòng A.402

 

09h00: Chủ trì Họp Thường vụ Đảng ủy

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

10h00:  Họp Đảng uỷ.

TP: Các Đảng ủy viên.

Phòng A.207

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Hội đồng đánh giá sơ bộ đề tài khoa học cấp cơ sở - do TS. Vũ Văn Tuấn - giảng viên Khoa Ngoại Ngữ Pháp Lý làm chủ nhiệm đề tài.

Phòng A.401

Làm việc tại Trường

 

Thứ Tư

19/07

(Sáng)

08h00: Dự họp và Báo cáo đ/c Phó Bí thư Thành uỷ HN về Kế hoạch tổ chức Hội thảo góp ý Luật Thủ đô sửa đổi.

Phòng A.207

 

10h00: Làm việc với VTV1 (chương trình đảng trong cuộc sống hôm nay).

Phòng A.207

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 27/7/2023.

08h30: Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên.

Phòng A.401

 

[hoãn] 09h30: Hội đồng giáo trình Luật môi trường.

Phòng A.401

08h30: Họp Giao ban CĐS.

Phòng A.402

 

[hoãn] 09h30: Chủ trì Họp về liên kết xuất bản, phát hành

Phòng A.402

 

08h30: Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên.

TP: theo Quyết định

Phòng A.401

 

08h30: Họp Giao ban CĐS.

TP: TTCNTT, Phòng Quản trị, Phòng TCKT, Phòng HCTH.

Phòng A.402

 

[hoãn] 09h30:  Họp về liên kết xuất bản, phát hành

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC, Trưởng phòng TCKT, Trưởng phòng Quản trị, chuyên viên Nguyễn Tiến Định, chuyên viên phụ trách của Phòng QLKH&TSTC.

Phòng A.402

 

10h00: Làm việc với VTV1 (chương trình đảng trong cuộc sống hôm nay).

TP: Đ/c Trần Ngọc Định - phụ trách VP Đảng ủy, đ/c Nguyễn Thị Kim Ngân - phụ trách cấp ủy 2 chi bộ sinh viên, Bí thư Đoàn trường và cấp ủy 2 chi bộ sinh viên.

Phòng A.207

CHIỀU

 

14h00: Họp Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức hỗ trợ tổ chức Hội thảo khoa học “Góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)” về việc rà soát công tác chuẩn bị tổ chức

Phòng A.207

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 27/7/2023.

14h00: Họp Ban điều hành Chương trình LKĐT.

Phòng A.401

14h00: Họp Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức hỗ trợ tổ chức Hội thảo khoa học “Góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)” về việc rà soát công tác chuẩn bị tổ chức

Phòng A.207

14h00: họp Ban điều hành Chương trình LKĐT.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.401

 

14h00: Họp Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức hỗ trợ tổ chức Hội thảo khoa học “Góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)” về việc rà soát công tác chuẩn bị tổ chức

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

Thứ Năm

20/7

(Sáng)

08h00: Dự Hội nghị sơ kết công tác Ngành Tư pháp.

Nhà N6, Bộ Tư pháp

 

Tập huấn tại Quảng Ninh đến hết ngày 21/7/2023

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 27/7/2023.

08h00: Dự Hội nghị sơ kết công tác Ngành Tư pháp.

Nhà N6, Bộ Tư pháp

 

(Hoãn) Tập huấn tại Quảng Ninh đến hết ngày 21/7/2023

08h00: Dự Hội nghị sơ kết công tác Ngành Tư pháp.

Nhà N6, Bộ Tư pháp

 

 

08h00: Dự Hội nghị sơ kết công tác Ngành Tư pháp.

TP: Lãnh đạo cấp Phòng; viên chức, giảng viên là chuyên viên cao cấp, giảng viên cao cấp

Trực tuyến A.402

CHIỀU

 

14h00: Chủ trì hội đồng đánh giá đề tài NCKH của TS. Đỗ Quí Hoàng.

Phòng A.402

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 27/7/2023.

(Hoãn) Tập huấn tại Quảng Ninh đến hết ngày 21/7/2023

14h00: Nghe báo cáo tình hình xây dựng các chương trình đào tạo mới.

Phòng A.207

14h00: Nghe báo cáo tình hình xây dựng các chương trình đào tạo mới.

TP: Đại diện lãnh đạo, viên chức có liên quan của Phòng ĐTĐH, Khoa PLHCNN, Khoa PLDS, đại diện lãnh đạo Phòng ĐBCLĐT&KT. (Phòng ĐTĐH chuẩn bị báo cáo chung, các khoa chuyên môn chuẩn bị báo cáo từng chương trình).

Phòng A.207

 

14h00: Chủ trì hội đồng đánh giá đề tài NCKH của TS. Đỗ Quí Hoàng.

Phòng A.207

Thứ Sáu

21/07

(Sáng)

 

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 27/7/2023.

(Hoãn) Tập huấn tại Quảng Ninh đến hết ngày 21/7/2023

08h30: Họp nhóm chuyên môn đề án đào tạo SHTT

Phòng A.207

08h30: Họp nhóm chuyên môn đề án đào tạo SHTT

TP. Theo thông báo

Phòng A.207

 

CHIỀU

Đi công tác tại Lào Cai đến hết ngày 22/07/2023

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 27/7/2023.

(Hoãn) Tập huấn tại Quảng Ninh đến hết ngày 21/7/2023

 

15h30: Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở

Phòng A.402

[hõan] 14h00: Họp Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Luật.

Phòng A.207

 

15h30: Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở

Phòng A.402

[hoãn] 14h00: Họp Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Luật.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

15h30: Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở

Phòng A.402

Thứ Bảy

22/07

(Sáng)

 

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 27/7/2023.

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 27/7/2023.

 

 

 

Chủ Nhật

23/ 07

(Sáng)

 

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 27/7/2023.

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 27/7/2023.