LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 24/07/2023 đến ngày 30/07/2023)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

24/7

(Sáng)

08h30: Gặp mặt, tri ân các đồng chí là thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, các đồng chí là con thương binh, bệnh binh, con nạn nhân chất độc da cam nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ

Phòng A.402

 

10h00: Làm việc với đ/c Bí thư Đảng uỷ Khối.

Phòng A.207

 

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 27/7/2023

08h30: Chủ trì Gặp mặt, tri ân các đồng chí là thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, các đồng chí là con thương binh, bệnh binh, con nạn nhân chất độc da cam nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ

Phòng A.402

 

 

 

 

 

08h30: Gặp mặt, tri ân các đồng chí là thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, các đồng chí là con thương binh, bệnh binh, con nạn nhân chất độc da cam nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ

TP: Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội trong Trường: Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Nữ công và các đồng chí theo Giấy mời.

Phòng A.402

 

10h00: Làm việc với đ/c Bí thư Đảng uỷ Khối.

TP: Trưởng Phòng HCTH, Q.TP QLKH&TSTC.

Phòng A.207

CHIỀU

16h30: Dự họp báo cáo đ/c Phó BTTU Hà Nội về việc tổ chức Hội thảo” Góp ý Dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi” 

Thành ủy Hà Nội

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 27/7/2023

Làm việc tại Trường

 

14h00: Họp Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Luật.

Phòng A.207

 

16h30: Dự họp báo cáo đ/c Phó BTTU Hà Nội về việc tổ chức Hội thảo” Góp ý Dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi” 

Thành ủy Hà Nội

14h00: Họp Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Luật.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

16h30: Dự họp báo cáo đ/c Phó BTTU Hà Nội về việc tổ chức Hội thảo” Góp ý Dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi”

TP: Đ/c Hoàng Ly Anh -Q.Tp QLKH&TSTC cùng dự

Thành ủy Hà Nội

Thứ Ba

25/7

(Sáng)

08h00: Dự đại hội công đoàn Bộ Tư pháp.

Học viện Tư pháp

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 27/7/2023

Làm việc tại Trường

08h30: Dự 2 hội đồng sát hạch viên chức của Khoa PLHS.

Phòng A.207

 

CHIỀU

14h00: Chủ trì Họp Ban tổ chức hỗ trợ tổ chức Hội thảo khoa học “Góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)”

Phòng A.207

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 27/7/2023

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì Họp Ban tổ chức hỗ trợ tổ chức Hội thảo khoa học “Góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)”

Phòng A.207

 

16h00: Họp về liên kết xuất bản, phát hành

Phòng A.207

14h00: Họp Ban tổ chức hỗ trợ tổ chức Hội thảo khoa học “Góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)” 

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

16h00: Họp về liên kết xuất bản, phát hành

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC, Trưởng phòng TCKT, Trưởng phòng Quản trị, chuyên viên Nguyễn Tiến Định, chuyên viên phụ trách của Phòng QLKH&TSTC.

Phòng A.207

Thứ Tư

26/07

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 27/7/2023

09h00: Họp với Trường BUV (Trường Đại học Anh Quốc VN).

Trường BUV

08h00: Dự Hội thảo về Luật sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức TAND.

TANDTC

09h00: Họp với Trường BUV (Trường Đại học Anh Quốc VN).

TP: Trưởng các đơn vị: ĐTĐH, HTQT, đ/c Việt Anh - Phòng HTQT

Trường BUV

CHIỀU

 

Làm việc tại Trường

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 27/7/2023

15h00: Họp với UNICEF cùng các giảng viên xây dựng khóa học trực tuyến về Tư pháp đối với người chưa thành niên.

Phòng A.207

14h00: Họp nhóm chuyên gia thực hiện đề tài Luật Công đoàn.

Phòng A.401

15h30: Họp về công tác in giáo trình phục vụ năm học 2023 - 2024.

Phòng A.401

14h00: Họp nhóm chuyên gia thực hiện đề tài Luật Công đoàn.

TP: theo Quyết định

Phòng A.401

15h00: Họp với UNICEF cùng các giảng viên xây dựng khóa học trực tuyến về Tư pháp đối với người chưa thành niên.

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng HTQT, Khoa PLHS và các giảng viên xây dựng khoá học trực tuyến.

Phòng A.207

 

15h30: Họp về công tác in giáo trình phục vụ năm học 2023 - 2024.

TP: Lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC, Trưởng phòng TCKT, các chuyên viên có liên quan, đ/c Nguyễn Tiến Định (Phòng Quản trị).

Phòng A.401

Thứ Năm

27/7

(Sáng)

09h00: Làm việc với Bí thư Đảng uỷ khối và Giám đốc Sở tư pháp Hà Nội 

Phòng A. 207

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 27/7/2023

08h00: Dự lễ kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ Việt Nam tại Bộ Tư pháp

 

08h30: Họp chi bộ Trung tâm thông tin thư viện.

Phòng A.401

 

09h00: Làm việc với Bí thư Đảng uỷ khối và Giám đốc Sở tư pháp Hà Nội 

Phòng A. 207

08h30: Họp Ban Điều hành dự án CCP Law.

TP. Theo Quyết định. (P.HTQT chuẩn bị tài liệu)

Phòng A.207

 

09h00: Làm việc với Bí thư Đảng uỷ khối và Giám đốc Sở tư pháp Hà Nội 

TP: TP HCTH, Đ/c Hoàng Ly Anh - Quyền Trưởng phòng QLKH&TSTC, Đ/c Đoàn Thị Tố Uyên, Trưởng Khoa PLHCNN, đ/c Nguyễn Mai Thuyên - Giảng viên Khoa PLHCNN.

Phòng A.207

CHIỀU

 

14h00: Họp Ban sửa đổi Luật nhà giáo.

Ba Vì

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 27/7/2023

14h00: Họp HĐ giáo trình Luật Môi trường.

Phòng A.207

Làm việc tại Trường

14h00: Họp HĐ giáo trình Luật Môi trường.

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

Thứ Sáu

28/07

(Sáng)

08h00: Họp báo về Hội thảo khoa học “Góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)”.

Phòng A.402

08h00: Nghe báo cáo về tình hình dự án cơ sở 2.

Phòng A.207

 

09h00: Họp Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

09h00: Họp Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

09h00: Họp Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

08h00: Họp báo về Hội thảo khoa học “Góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)”

TP: đ/c Hoàng Ly Anh – Q. Tp QLKH&TSTC dự cùng

Phòng A.402

 

08h00: Nghe báo cáo về tình hình dự án cơ sở 2.

TP: Trưởng đơn vị: QT, TCKT, đ/c Lê Thị Thu Hiền – PTP TCKT, Ban TVQLDA.

Phòng A.207

 

09h00: Họp Ban Giám hiệu.

- Cho ý kiến lần cuối về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Khoa học và Công nghệ; Tạp chí Luật học (lãnh đạo: Phòng QLKH&TSTC, TCCB);

- Nghe báo cáo về tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổng kết, rút kinh nghiệm công tác ĐBCLĐT (lãnh đạo ĐBCLĐT, đại diện lãnh đạo: TCKT, TCCB, HCTH, QT)

Phòng A.207

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Họp Ban Điều hành dự án CCP Law.

Phòng A.207

Làm việc tại Trường

14h00: Họp Ban Điều hành dự án CCP Law.

TP. Theo Quyết định. (P.HTQT chuẩn bị tài liệu)

Phòng A.207

Thứ Bảy

29/07

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

30/ 07

(Sáng)

 

 

 

 

08h00: Thi tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2023

Phòng A.402

 

CHIỀU