LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 31/07/2023 đến ngày 06/08/2023)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

31/7

(Sáng)

09h30:  Họp rà soát công tác chuẩn bị  Hội thảo khoa học “Góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)”

Phòng A.207

 

09h30:  Họp rà soát công tác chuẩn bị  Hội thảo khoa học “Góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)”

Phòng A.207

 

Làm việc tại Trường

08h30:  Họp Công tác CNTT phục vụ nhập học K48 và các khóa.

Phòng A.207

 

09h30:  Họp rà soát công tác chuẩn bị  Hội thảo khoa học “Góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)”

Phòng A.207

 

 

11h00: Chủ trì Họp giao ban CĐS.

Phòng A.207

 

08h30:  Họp Công tác CNTT phục vụ nhập học K48 và các khóa.

TP: Đại diện lãnh đạo: Phòng ĐTĐH, TTCNTT, Thanh tra, CTSV, TCKT, TYT, TTTT Thư viện, Quản trị, HCTH.

Phòng A.207

 

09h30:  Họp rà soát công tác chuẩn bị  Hội thảo khoa học “Góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)”

TP: Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các đ/ được triệu tập.

Phòng A.207

 

11h00: Chủ trì Họp giao ban CĐS.

TP: TTCNTT, Phòng Quản trị, Phòng TCKT, Phòng HCTH.

Phòng A.207

CHIỀU

15h30: Ban Tuyên giáo Thành ủy, lãnh đạo Đảng ủy Khối kiểm tra công tác phục vụ Hội thảo.

Phòng A.403

Làm việc tại Trường

14h00: Họp về việc phân công góp ý cho Kế hoạch khắc phục của Đoàn ĐGN.

Phòng A.207

Làm việc tại Trường

15h30: Ban Tuyên giáo Thành ủy, lãnh đạo Đảng ủy Khối kiểm tra công tác phục vụ Hội thảo.

TP: các đ/c được triệu tập

Phòng A.403

 

14h00: Họp về việc phân công góp ý cho Kế hoạch khắc phục của Đoàn ĐGN.

TP: Trưởng các đơn vị, tất cả chuyên viên Phòng ĐBCLĐT.

Phòng A.207

Thứ Ba

01/8

(Sáng)

07h45: Dự Hội thảo khoa học “Góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)”

Hội trường A.403

 

07h45: Dự Hội thảo khoa học “Góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)”

Hội trường A.403

 

07h45: Dự Hội thảo khoa học “Góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)”

Hội trường A.403

 

07h45: Dự Hội thảo khoa học “Góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)”

Hội trường A.403

 

07h45: Hội thảo khoa học “Góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)”

TP: - Đại diện các cơ quan Trung Ương

- Đại diện Thành Ủy, HĐND, UBND Thành phố HN.

- Đại diện đoàn Đại biểu Quốc hội TPHN.

- Giám đố các Sở, Bí thư các Quận, Huyện của TPHN.

- Đại diện 80 Trường ĐH, HV, CĐ trên địa bàn TPHN

- Trường ĐHLHN (Đảng ủy, Hội đồng Trường, Lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo các bộ môn và theo Công văn triệu tập)

Hội trường A.403

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00:  Làm việc với nhà thầu thi công gói thấu XL6-Dự án cơ sở 2.

Phòng A.207

 

15h30: Làm việc với Ngân hàng NNPTNT – chi nhánh Hà Thành

Phòng A.207

15h00: Họp Ban Điều hành dự án CCP Law.

Phòng A.401

14h00: Phân công công việc phòng thanh tra.

Phòng A.211

14h00:  Làm việc với nhà thầu thi công gói thấu XL6-Dự án cơ sở 2.

TP: trưởng đơn vị: TCKT, QT; đ/c Lê Thị Thu Hiền – PTP TCKT, Ban Tư vấn QLDA.

Phòng A.207

 

15h30: Làm việc với Ngân hàng NNPTNT – chi nhánh Hà Thành

TP: trưởng đơn vị: TCKT, QT; đ/c Lê Thị Thu Hiền – PTP TCKT, Ban Tư vấn QLDA.

Phòng A.207

14h00: Phân công công việc phòng thanh tra.

TP: Toàn thể lãnh đạo và chuyên viên Phòng Thanh tra

Phòng A.211

15h00: Họp Ban Điều hành dự án CCP Law.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.401

Thứ Tư

02/08

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

08h30: Họp về chứng chỉ ngoại ngữ

Phòng A.207

08h00: Dự hội thảo của UBTP và TATC tại Huế.

Đến hết ngày 03/08/2023

08h30: Họp về chứng chỉ ngoại ngữ

TP: Lãnh đạo: Phòng ĐTSĐH, Khoa Ngoại ngữ pháp lý; tổ thẩm tra ngoại ngữ

Phòng A.207

CHIỀU

 

14h00: Họp về chương trình 07 của thành phố.

Sở khoa học công nghệ

 

 

Làm việc tại Trường

08h00: Dự hội thảo của UBTP và TATC tại Huế.

Đến hết ngày 03/08/2023

 

14h00: Họp về chương trình 07 của thành phố.

TP: Đ/c Hoàng Ly Anh - Q. Trưởng phòng QLKH&TSTC

Sở khoa học công nghệ

 

14h00: Họp Hội đồng giáo sư cơ sở.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.401

Thứ Năm

03/8

(Sáng)

Đi công tác Hải Phòng

Đi công tác Hải Phòng

Đi công tác Hải Phòng

08h00: Dự hội thảo của UBTP và TATC tại Huế.

Đến hết ngày 03/08/2023

 

CHIỀU

 

14h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo chất lượng đào tạo.

Hải Phòng

14h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo chất lượng đào tạo.

Hải Phòng

14h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo chất lượng đào tạo.

Hải Phòng

08h00: Dự hội thảo của UBTP và TATC tại Huế.

Đến hết ngày 03/08/2023

14h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo chất lượng đào tạo.

TP: Đảng ủy, Hội đồng Trường, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, lãnh đạo các Bộ môn thuộc Khoa và theo Giấy mời

Hải Phòng

Thứ Sáu

04/08

(Sáng)

08h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo chất lượng đào tạo.

Hải Phòng

08h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo chất lượng đào tạo.

Hải Phòng

08h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo chất lượng đào tạo.

Hải Phòng

 

08h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo chất lượng đào tạo.

TP: Đảng ủy, Hội đồng Trường, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, lãnh đạo các Bộ môn thuộc Khoa và theo Giấy mời

Hải Phòng

08h30:Huấn luyện Trung đội tự vệ năm 2023.

TP: đại diện Ban CHQS Quận Đống Đa. Ban CHQS Trường và toàn thể Trung đội Tự vệ .

Phòng A.402

 

CHIỀU

Về Hà Nội

Về Hà Nội

Về Hà Nội

 

 

Thứ Bảy

05/08

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

06/ 08

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU