LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 07/08/2023 đến ngày 13/08/2023)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

07/8

(Sáng)

08h00: Họp tổng kết Hội thảo: “Góp ý Dự thảo Luật thủ đô sửa đổi”.

Phòng A.207

08h00: Họp tổng kết Hội thảo: “Góp ý Dự thảo Luật thủ đô sửa đổi”.

Phòng A.207

 

10h00: Làm việc Nhà thầu thi công gói thầu XL10-PCCC – Dự án cơ sở 2

Phòng A.207

Làm việc tại Trường

08h00: Họp tổng kết Hội thảo: “Góp ý Dự thảo Luật thủ đô sửa đổi”.

Phòng A.207

 

09h30: Họp về học phí.

Phòng A.207

08h00: Họp tổng kết Hội thảo: “Góp ý Dự thảo Luật thủ đô sửa đổi”.

TP: Đại diện Đảng ủy khối –Sở Tư pháp; Ban Chỉ đạo; Ban Tổ chức Hội thảo

Phòng A.207

 

09h30: Họp về học phí.

TP: Trưởng Phòng: TCCB, TCKT

Phòng A.207

 

10h00: Làm việc Nhà thầu thi công gói thầu XL10-PCCC – Dự án cơ sở 2

TP: Trưởng đơn vị: TCKT, QT; đ/c Lê Thị Thu Hiền – PTP TCKT, Ban Tư vấn QLDA.

Phòng A.207

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Họp đôn đốc giải ngân kinh phí sự nghiệp

Phòng A.207

Làm việc tại Trường

14h00: Họp xét chuyển chức danh giảng viên.

Phòng A.401

 

14h00: Họp đôn đốc giải ngân kinh phí sự nghiệp

TP: Lãnh đạo: QT, TCKT, ĐBCLĐT&KT, CNTT, TCCB, HCTH, Phân hiệu (trực tuyến)

Phòng A.207

Thứ Ba

08/8

(Sáng)

Làm việc tại Trường

08h00: Tiếp Đoàn kiểm tra của BTP về công tác quản lý, sử dụng tài sản công.

Phòng A.207

Làm việc tại Trường

08h30: Làm việc với Viettel về giải pháp CĐS cho GDĐH.

Phòng A.402

 

08h00: Tiếp Đoàn kiểm tra của BTP về công tác quản lý, sử dụng tài sản công.

TP: Trưởng phòng: Quản trị, TCKT.

Phòng A.207

 

08h30: Làm việc với Viettel về giải pháp CĐS cho GDĐH.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan TTCNTT. (TTCNTT liên hệ Vietttel sắp xếp lịch).

Phòng A.402

CHIỀU

14h00: Chủ trì Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH của TS. Nguyễn Đắc Tuân.

Phòng A.402

 

15h30:  Chủ trì Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH của TS. Nguyễn Thị Thanh Nga

Phòng A.402

 

14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học.

Phòng A.207

14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học.

Phòng A.207

14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học.

Phòng A.207

 

 

14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

Thứ Tư

09/08

(Sáng)

Làm việc tại Trường

08h00: Họp Ban Giám hiệu về công tác tổ chức cán bộ

Phòng A.207

08h00: Họp Ban Giám hiệu về công tác tổ chức cán bộ

Phòng A.207

08h00: Họp Ban Giám hiệu về công tác tổ chức cán bộ

Phòng A.207

08h00: Họp Ban Giám hiệu về công tác tổ chức cán bộ. (Phòng TCCB chuẩn bị)

Phòng A.207

CHIỀU

 

14h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt các đơn vị thuộc Bộ

14h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt các đơn vị thuộc Bộ

14h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt các đơn vị thuộc Bộ

14h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt các đơn vị thuộc Bộ

15h30: Họp về phần mềm nhập học PTIT.

Phòng A.207

15h30: Họp về phần mềm nhập học PTIT.

TP: đại diện lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của TTCNTT, Phòng ĐTĐH, CTSV, Trung tâm TTTV, Thanh tra, TCKT, Trạm Y Tế. (Trung tâm CNTT chuẩn bị nội dung)

Phòng A.207

Thứ Năm

10/8

(Sáng)

07h30: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

 

08h00: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

09h30: Họp liên tịch Đảng ủy - Ban Giám hiệu về việc nhận xét, đánh giá cán bộ.

Phòng A.207

 

10h00: Làm việc với Cục Nhà giáo -Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phòng A.207

07h30: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

 

08h00: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

 

09h30: Họp liên tịch Đảng ủy - Ban Giám hiệu về việc nhận xét, đánh giá cán bộ.

Phòng A.207

08h00: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

09h30: Họp liên tịch Đảng ủy - Ban Giám hiệu về việc nhận xét, đánh giá cán bộ.

Phòng A.207

07h30: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

 

08h00: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

09h30: Họp liên tịch Đảng ủy - Ban Giám hiệu về việc nhận xét, đánh giá cán bộ.

Phòng A.207

10h30: Họp về kế hoạch rà soát, đánh giá, cập nhật các CTĐT trình độ đại học.

Phòng A.402

 

 

07h30: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy.

TP: Theo Quyết định.

Phòng A.207

 

08h00: Họp Đảng ủy.

TP: Các Đảng ủy viên

Phòng A.207

 

09h30: Họp liên tịch Đảng ủy - Ban Giám hiệu về việc nhận xét, đánh giá cán bộ.

TP:  Các Đảng ủy viên

Phòng A.207

 

10h00: Làm việc với Cục Nhà giáo -Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tp: Lãnh đạo Phòng TCCB, đ/c Nguyễn Thị Bích - Khoa PLHCNN, đ/c Đoàn Xuân Trường - PTP Thanh tra

Phòng A.207

10h30: Họp về kế hoạch rà soát, đánh giá, cập nhật các CTĐT trình độ đại học.

TP: theo Quyết định; lãnh đạo Phòng TCKT, Phòng Thanh tra, Trung tâm TTTV, Trung tâm CNTT, Bộ môn GDTC (P.ĐTĐH chuẩn bị)

Phòng A.402

CHIỀU

 

 

14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh VB2 CQ.

Phòng A.207

 

15h00: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp VB2 CQ.

Phòng A.207

14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh VB2 CQ.

Phòng A.207

 

15h00: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp VB2 CQ.

Phòng A.207

14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh các lớp ĐH Chính quy và VLVH.

Phòng A.207

 

15h00: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp VB2 CQ.

Phòng A.207

 

14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh các lớp ĐH Chính quy và VLVH.

TP: Theo Quyết định, mời lãnh đạo Phòng TTĐT cùng dự

Phòng A.207

 

15h00: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp VB2 CQ.

Tp: Theo Quyết định

Phòng A.207

Thứ Sáu

11/08

(Sáng)

08h00: Họp Giao ban Trưởng các đơn vị thuộc Trường

Phòng A.402

08h00: Họp Giao ban Trưởng các đơn vị thuộc Trường

Phòng A.402

 

08h00: Họp Giao ban Trưởng các đơn vị thuộc Trường

Phòng A.402

 

08h00: Họp Giao ban Trưởng các đơn vị thuộc Trường

Phòng A.402

 

08h00: Họp Giao ban Trưởng các đơn vị thuộc Trường.

TP: Trưởng các đơn vị; Trưởng các TC CT-XH thuộc Trường; Trưởng, phó các Bộ môn thuộc Khoa.

Phòng A.402

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Làm việc với Sở Nội vụ và Trung tâm GDTX tỉnh Vĩnh Phúc về liên kết đào tạo.

Tỉnh Vĩnh Phúc

14h00: Làm việc với Sở Nội vụ và Trung tâm GDTX tỉnh Vĩnh Phúc về liên kết đào tạo.

TP: Đại diện lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của Phòng ĐTĐH.

 Tỉnh Vĩnh Phúc

 

14h00: Làm việc với Hội sinh viên TP Hà Nội về công tác tổ chức Đại hội Hội sinh viên.

Phòng A.207

Thứ Bảy

12/08

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

13/ 08

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU