LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 14/08/2023 đến ngày 20/08/2023)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

14/8

(Sáng)

Làm việc tại Trường

08h30: Làm việc với Hiệp Hội công chứng Việt Nam về việc tổ chức Hội thảo quốc tế.

Phòng A.207

 

(Hoãn) 10h00: Nghe báo cáo về dự án cơ sở 2.

Phòng A.207

08h30: Họp về công tác Tạp chí Luật học

Phòng A.401

 

10h00: Họp về triển khai thực hiện Kế hoạck công tác BHYT sinh viên năm học 2023 - 2024.

Phòng A.401

08h30: Làm việc với Hiệp Hội công chứng Việt Nam về việc tổ chức Hội thảo quốc tế.

Phòng A.207

 

10h00:Họp Rà soát phần mềm tuyển sinh sau đại học và phương thức thanh toán phí dịch vụ tuyển sinh và Phần mềm tra soát luận văn

Phòng A.402

 

08h30: Làm việc với Hiệp Hội công chứng Việt Nam về việc tổ chức Hội thảo quốc tế.

TP: Trưởng các đơn vị: KH&CN, ĐBCLĐT, HTQT, PLDS, HCTH.

Phòng A.207

 

08h30: Họp về công tác Tạp chí Luật học

TP: Lãnh đạo, biên tập viên, chuyên viên Tạp chí Luật học

Phòng A.401

 

(Hoãn) 10h00: Nghe báo cáo về dự án cơ sở 2.

TP: Trưởng đơn vị: QT, TCKT, đ/c Lê Thị Thu Hiền – PTP TCKt, Ban TVQLDA.

Phòng A.207

 

10h00: Họp về triển khai thực hiện Kế hoạck công tác BHYT sinh viên năm học 2023 - 2024.

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng CTSV, ĐTĐH, TTCNTT, TCKT, TYT (TYT chuẩn bị).

Phòng A.401

 

10h00: Họp Rà soát phần mềm tuyển sinh sau đại học và phương thức thanh toán phí dịch vụ tuyển sinh và Phần mềm tra soát luận văn

TP: Lãnh đạo Phòng Đào tạo sau đại hoc, Phong Tài chính - Kế toán, Trung tâm Công nghệ thông tin; Các chuyên viên được giao nhiệm vụ

Phòng A.402

CHIỀU

13h30: Dự Chỉ đạo Hội nghị sinh hoạt chính trị.

Phòng A.403

13h30: Dự Chỉ đạo Hội nghị sinh hoạt chính trị.

Phòng A.403

13h30: Dự Hội nghị sinh hoạt chính trị.

Phòng A.403

13h30: Dự Hội nghị sinh hoạt chính trị.

Phòng A.403

13h30: Dự Hội nghị sinh hoạt chính trị.

TP: Toản thể đảng viên, viên chức, người lao động và 02 chi bộ sinh viên.

Phòng A.403

Thứ Ba

15/8

(Sáng)

08h00:  Dự Đại hội hội sinh viên.

Phòng A.403

08h00: Nghe báo cáo về dự án cơ sở 2.

Phòng A.205

08h30: Làm việc với Trường Đại học Arizona.

Phòng A.207

08h00: Chủ trì Hội thảo khoa học cấp Trường: “Học liệu các chương trình đào tạo - Thực tiễn tại Trường Đại học Luật Hà Nội và một số trường đại học tại Việt Nam”

Phòng A.402

 

09h00: Dự Đại hội hội sinh viên.

Phòng A.403

08h00: Hội thảo khoa học cấp Trường: “Học liệu các chương trình đào tạo - Thực tiễn tại Trường Đại học Luật Hà Nội và một số trường đại học tại Việt Nam”

TP: theo Giấy mời ( trực tiếp và trực tuyến)

Phòng A.402

 

08h00: Nghe báo cáo về dự án cơ sở 2.

TP: Trưởng đơn vị: QT, TCKT, đ/c Lê Thị Thu Hiền – PTP TCKt, Ban TVQLDA.

Phòng A.205

 

 

08h30: Làm việc với Trường Đại học Arizona.

TP: Ban điều hành CTLK

Phòng A.207

 

CHIỀU

14h00: Dự giao ban thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tháng 7

Hội trường A

14h00: Dự giao ban thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tháng 7

Hội trường A

14h00: Họp với phụ huynh Khóa 45 CTLK Arizona

Phòng A.207

 

Làm việc tại Trường

14h00: Họp với phụ huynh Khóa 45 CTLK Arizona

TP: Trưởng phòng Đào tạo ĐH, HTQT, cô Vũ Thị Việt Anh cùng dự.

Phòng A.207

Thứ Tư

16/08

(Sáng)

08h00: Dự Hội nghị Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 24-CT/TU

Phòng A.207 (Trực tuyến)

08h00: Dự Hội nghị Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 24-CT/TU

Phòng A.207 (Trực tuyến)

08h30: Họp với Lãnh đạo mở rộng Khoa PLQT.

Phòng A.401

08h00: Dự Hội nghị Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 24-CT/TU

Phòng A.207 (Trực tuyến)

 

08h30: Họp về phần mềm nhập học PTIT.

Phòng A.402

 

08h00: Dự Hội nghị Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 24-CT/TU

Phòng A.207 (Trực tuyến)

 

08h30: Họp về phần mềm nhập học PTIT.

TP: đại diện lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của TTCNTT, Phòng ĐTĐH, CTSV, Trung tâm TTTV, Thanh tra, TCKT, Trạm Y Tế. (Trung tâm CNTT chuẩn bị nội dung)

Phòng A.402

CHIỀU

 

13h30: Hội đồng nghiệm thu đề tài do TS. Mạc Thị Hoài Thương làm chủ nhiệm.

Phòng A.401

 

15h00: Hội đồng nghiệm thu đề tài do TS. Đỗ Quí Hoàng làm chủ nhiệm.

Phòng A.401

14h00: Họp Chi bộ Phòng TCCB.

Phòng A.211

14h00: Họp công tác chuẩn bị đánh giá các chương trình đào tạo thạc sĩ

Phòng A.402

 

14h00: Họp về triển khai Kế hoạch chuẩn bị kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Trường Đại học Luật Hà Nội.

Phòng A.207

15h30: Dự lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Nhà N6, Bộ Tư pháp

 

14h00: Công tác chuẩn bị đánh giá các chương trình đào tạo thạc sĩ.

TP: Lãnh đạo Phòng ĐTSĐH và toàn bộ chuyên viên của Phòng, Lãnh đạo Phòng Đảm bảo chất lượng 

Phòng A.402

 

14h00: Họp về triển khai Kế hoạch chuẩn bị kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Trường Đại học Luật Hà Nội.

TP: Đại diện lãnh đạo đơn vị: các Khoa chuyên môn, HCTH, TCCB, QT, KH&CN, TCKT, QT, CTSV; Chủ tịch Công đoàn Trường.

Phòng A.207

Thứ Năm

17/8

(Sáng)

08h00: Hội đồng nghiệm thu đề tài do TS. Trịnh Thị Phương Oanh làm chủ nhiệm

Phòng A.401

 

09h30: Hôi đồng nghiệm thu đề tài do TS. Nguyễn Văn Khoa làm chủ nhiệm

Phòng A.401

08h30: Hiệu trưởng tiếp viên chức, người lao động.

Phòng A.205

08h00: Hội đồng nghiệm thu đề tài của TS. Trần Bảo Ánh.

Phòng A.207

08h00: Họp chuẩn bị kế hoạch sửa quy chế chi tiêu nội bộ. 

Phòng A.402

08h00: Họp chuẩn bị kế hoạch sửa quy chế chi tiêu nội bộ.

TP:  Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của Phòng TCKT, PGS. TS. Phạm Thị Giang Thu, TS. Nguyễn Văn Tuyến, TS. Vũ Văn Cương. (Phòng TCKT chuẩn bị nội dung).

Phòng A.402

CHIỀU

 

14h00: Nghe đơn vị tư vấn báo cáo về phương án cải tạo, sửa chữa trụ sở số 02 YBih Alêo và tầng 6- tầng 10 nhà A.

Phòng A.207

14h00: Làm việc với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

14h00: Nghe đơn vị tư vấn báo cáo về phương án cải tạo, sửa chữa trụ sở số 02 YBih Alêo và tầng 6- tầng 10 nhà A.

Phòng A.207

14h00: Nghe đơn vị tư vấn báo cáo về phương án cải tạo, sửa chữa trụ sở số 02 YBih Alêo và tầng 6- tầng 10 nhà A.

Phòng A.207

14h00: Nghe đơn vị tư vấn báo cáo về phương án cải tạo, sửa chữa trụ sở số 02 YBih Alêo và tầng 6- tầng 10 nhà A.

Phòng A.207

14h00: Nghe đơn vị tư vấn báo cáo về phương án cải tạo, sửa chữa trụ sở số 02 YBih Alêo và tầng 6- tầng 10 nhà A.

TP: lãnh đạo Phòng QT, TCKT, Phân hiệu…

Phòng A.207

Thứ Sáu

18/08

(Sáng)

08h30: Chủ trì Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

08h30: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

08h00: Hội đông nghiệm thu đề tài do TS Vũ Văn Tuấn làm chủ nhiệm.

Phòng A.401

 

09h30: Hội đông nghiệm thu đề tài do ThS Phạm Văn Bách làm chủ nhiệm.

Phòng A.401

 

08h30: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

07h30: Họp Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy.

Phòng A.207

08h30: Họp Đảng ủy.

Phòng A.207

 

07h30: Họp Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy.

TP: các đ/c Ban kiểm tra Đảng ủy

Phòng A.207

 

08h30: Họp Đảng ủy.

TP: Các Đảng ủy viên

Phòng A.207

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Họp phân công nhiệm vụ cho các đơn vị để phục vụ công tác giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Hội trường A, BTP

 

15h00: Họp Hội đồng tuyển sinh báo cáo về kết quả lọc ảo

Phòng A.207

14h00: Họp với phụ huynh Khóa 46 CTLK Arizona

Phòng A.207

 

15h00: Họp Hội đồng tuyển sinh báo cáo về kết quả lọc ảo

Phòng A.207

14h00: Họp Demo phần mềm kiểm tra tài liệu

Phòng A.402

 

15h00: Họp Hội đồng tuyển sinh báo cáo về kết quả lọc ảo

Phòng A.207

14h00: Họp với phụ huynh Khóa 46 CTLK Arizona

TP: Trưởng phòng Đào tạo ĐH, HTQT, cô Vũ Thị Việt Anh cùng dự.

Phòng A.207

14h00: Họp Demo phần mềm kiểm tra tài liệu

TP: Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của TT CNTT, Phòng ĐTSĐH, Phòng KH&CN, Tạp chí Luật học, TTTT Thư viện

Phòng A.402

 

15h00: Họp Hội đồng tuyển sinh báo cáo về kết quả lọc ảo

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

Thứ Bảy

19/08

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

20/ 08

(Sáng)

 

15h00: Họp Hội đồng tuyển sinh. 

 

15h00: Họp Hội đồng tuyển sinh. 

15h00: Họp Hội đồng tuyển sinh. 

15h00: Họp Hội đồng tuyển sinh. 

TP: Theo Quyết định

 

CHIỀU